Skip to main content

TafsiirFILE NAMESURAHAYAHPlayDownload
172 Muxammad Muxammad 7-37 Download
173 Muxamed /Al-Fatx Muxamed 38 / Al-Fatx 1-7 Download
174 Al-Fatx iyo Al-Xujuraat Al-Fatx 8-Al/Xujuiraat 1-13 Download
175 Al-Xujuraat, Qaaf iyo Ad-Daariyaat Al-Xujuraat 14-18/Qaaf/Ad-Daayiraat 1-45 Download
176 Ad-Daariyaat, Adh-Dhuur iyo An-Najm Ad-Daariyaat 46-/Adh-Dhuur /An-Najm 1-46 Download
177 An-Najmi, Al Qamar iyo ArRaxmaan An-Najm 47/Ar-Raxmaan 1-42 Download
178 Ar-Raxmaan iyo Al-Waqicah Ar-Raxmaan 43-78/Al-Waqicah 1-73 Download
179 Al-Waqicah iyo Al-xadiid Al-Waqicah 74-96/Al-Xadiid 1-25 Download
180 Al-Xaddiid iyo Al-Mujadalah Al-Xadiid 26-29/Al-Mujadalah 1-22 Download
181 Al-Xashr iyo Al-Mumtaxinah Al-Xashr 1-24/Al-Mumtaxinah 1-9 Download
182 Al-Muntaxinah &Al- Saaf & Al-Jumcah & Al-Munaafiqiin Al Mumtaxinah 10 ..Al-Munafiqiin 1-7 Download
183 Al-Munafaqiin & Adh-Dhalaaq Al-Munafiqiin 8/Adh-Dhalaaq 1-12 Download
184 At-Taxriim iyo At-Tabaarik (Al-Mulk) At-Taxriim 1-12/At-Tabaarik 1-30 Download
185 Al-Qalam & Al Xaaqah iyo Al-Macaarij Alqalam Download
186 Al Macaarij & Nuux &Jinni iyo Muzamil Almucaarij 19 Download
187 Al-Muzamil iyo Al-Mudathir Al-Muzamil 1-20/Al-Mudathir 1-56 Download
188 Al Qiyaama, Al-Insaan& Al-Mursalaad Al-Qiyaamah 1 Download
189 Al-Mursalaad & Camo & Naazicaat & Cabasa Al-Mursalaad 41 Download
190 Cabasa ----Ishiqaaq Cabsa 17 Download
191 Al Buruuj & Dhaariq &Aclaa & Qaashiya & Al-Fajr Al BuRUUJ 1 Download
192 Al-Fajr Al Fajr 14 Download
193 At-Tiin At-Tiin --- Al- Bayinah Download
194 Al-Bayinah Al-Bayaniah Download
195 Al-Qaricah Download
196 Al-Fiil Al-Fiil - An-Naas Download